Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1998: Biletet av Europa I etterkrigstida

Turonska, Irena

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-06-20

Av i alt 913 ordformer var 122 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
574133affekterte9
574160alleuropeisk11
574194antiborgarlege12
574184attvinne2
574222austronasjonalismen1
574176bakgrunnsforklaring1
574221barrès3
574230bendas2
574130berømmelige11
574117debattsamanhengar1
574119dekoloniseringsprosessen2
574228discours5
574173ekspressivistisk1
574127eurasiatiske6
574134europeer16
574128fanons1
574205fastsetjande1
574147fedrelandsomgrepet1
574168fellesskapar21
574192fichteanske1
574180fichtes3
574137flekket7
574163folkekulturar3
574189forbetringsmoglegheiter2
574190forherlige2
574151fornuf1
574210fornuftsnormene1
574159fornuftspatoset1
574183fornuftsprinsipp3
574170fornuftsprinsippa2
574213fridomsivringa1
574207fridomsmedvit1
574136gangsterbande1
574124germanisme2
574129humanismens6
574236høvelegaste41
574229identitetskulturar1
574218idékrinsar2
574143idéstraumdraga1
574214individua1
574206innehavarar33
574114irena12
574216isolasjonistiske3
574181kantske1
574195kontraktssamfunn1
574226kulturideen1
574142kulturmodellane2
574203kulturnasjonale5
574235kulturovergripande1
574225kultursjel1
574224kultursjela2
574164kulturslaga1
574204liedman1
574215lisme1
574161litteraria1
574219livsfilosofiar1
574150lovstiftar1
574153lovstifting1
574116lärdomshistoria1
574125maktbegjæret3
574234mangekulturalisme1
574232masseimmigrasjon1
574155medborgarskapsidealet1
574202medborgarskapsideen1
574179mellomposisjonar6
574165mendelssohns3
574174menneskebiletet4
574172menneskeoppfatning1
574169menneskeoppfatninga1
574131menneskevennlighet1
574156mercier2
574193monarkistisk2
574187mønsterdannande4
574197nasjonstanken3
574186nasjonstermar1
574231offentlegheitene1
574217omgrepsmystikken1
574167omgrepssfæren1
574152opplysningsforfattarane2
574162opplysningsintellektuelle1
574144opplysningsmennene2
574140opplysningstankens1
574146opplysningstekstane1
574201organismetankegangen1
574196organismeteorien1
574212overpersonlege3
574223ozwald1
574132plyndringen13
574154postulerte10
574227rangordnast1
574135rasehater2
574138rehabiliteringsprosess3
574157rivières4
574149samanfletta12
574166samanføydd2
574200samfunnsnasjonale1
574208sjølvstendestrev1
574158smaksreglar1
574177streving6
574211sundsliting2
574220tankebane3
574209tenarrolle2
574115turonska2
574188tyskdom4
574175ungromantikarane3
574185uorganisk24
574198utrustar1
574126verdsmisjonerande1
574118verkskrigen1