Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1997: Genteknologi i landbruksøkosystema

Taksdal, Gudmund

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-19

Av i alt 836 ordformer var 120 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
574085annual9
574041avlingsnivå2
573997bacillus11
574014bakkenært23
574037bc43
574081bioscience1
574075bioteknologiens2
574095breeding5
574048calgene2
574036cereus7
574077commercialization1
574109compatibility1
574105conf1
574108crop6
574097devolution1
574101dynamic28
574018dyrkingsareal12
574064dyrkingsvilkår2
574079ecological10
574087editorial1
574042einskildplantene1
574086entomology2
574111farming27
574008feltforsøk15
574025feltresistens1
573999foredlingsmåtar1
574054forskarsort1
574067frøbanken21
574001frøfirma2
574000frøindustrien1
574068frølager8
574066frølagring1
574069frømaterialet1
574044frøproduksjon1
573995genalderen2
574070genbankane6
574062genindustrien1
574003genkappløpet1
574005genrevolusjonen1
574110grassroots2
574098idrc1
574011insektangrep9
574027insektarter4
573996insektdrepande3
574023insektpopulasjonar1
574032insekttalet1
574029insektverknaden1
574088irony1
574090jordbrugsforskning8
574055jordbrukshistoria1
574113july7
574019kassava3
574002kjemigigantane1
574004kjemikonsern1
574016kjemikonserna1
574046kokosneter2
574047kompania10
574015kvalitetseigenskapar5
574026kålmøll2
574043lagringsevna4
573993landbruksøkosystema2
574039landsortane4
574107managing17
574060medisinplante28
574035miljøsamanheng13
574112netherl1
574061oblaten20
574017oljeraps5
574063opphavslanda9
574045palmefrø1
574057patenta20
574050patentavgifter3
574058patentloven42
574053patentvern9
574056planteforedlar1
574012plantefrø9
574010plantesjukdommar17
574013plantesorten1
574073plantetypar1
574009planteutval1
574007plantevernspørsmål1
574102potentials1
574033puffe10
574084resistance7
574080risks3
574071risproduksjonen4
574024seleksjonspresset2
574031selektere4
574021sitrusproduksjonen1
574034skadegrense1
574020skadeorganismar4
574022skjoldlusa1
574072sortsutval1
574065sortsutvikling4
574040supersortar1
573994særheim28
574091søskenkjærlighet2
574082tabashnik1
574104techn4
573998thuringiensis4
574096tigray12
574028tovenger1
574078transgenic1
574038utvalsmetoden2