Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2002: "Den duftende lavendel"

Sunde, Jørn Øyrehagen

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-27

Av i alt 806 ordformer var 270 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
573795aasved7
573794adelsdebatten1
573832adelsforeininga1
573803adelsgarden1
573750adelsinstitusjonen1
573727adelslova8
573692adelssetet1
573830adelsskapen4
573730adelsstatusen1
573876adelsvesenet1
573831aldelege1
573780aldestitlar1
573791almensind1
573936alvsgarden2
573937amtsskule41
573693andrena1
573849anomale5
573815antipatriotisk1
573848arbejdede4
573813argumenterae1
573710arrangertae1
573776askevoll2
573740augao1
573737avadlinga2
573833avgjordt2
573722bakkehuset1
573708baronesse10
573941beckh1
573844befolkningena1
573703belfleur1
573702bernhardshunden2
573884beslagleggast2
573812betalae1
573875betænksomhed1
573747bhare1
573699blåsalen8
573792bondestandens4
573704brummet1
573711bryllupsprocession1
573854byborgarar40
573931bygselsummen1
573705chasseur1
573817dehan1
573860dermedsom1
573766desitt1
573805detn2
573772diskuterediskutera1
573829dmen1
573924dvalelignende1
573752dæmring13
573811dømdt2
573789eeit2
573862eembetsstanden1
573843eensartethed1
573927efterretninger15
573796eignen2
573888embedsmænds5
573837embetsklassen1
573798endåno1
573748esin1
573774eventyrsamlarane1
573801fellesskapstenking1
573731ffideikommiss1
573885fideikommiss3
573818finansiertea1
573847fluktuation1
573920flydende13
573869folkefriheden2
573940forbigangent1
573686forfattaraner1
573687forgigangentforbigangent1
573785forhadt2
573738forklarae1
573863forsylent1
573838forædlet1
573742framstillae1
573753frederikske1
573921frihedsaand1
573721fruehuset3
573913føremonena1
573835ggrunnlova1
573894giedsken1
573880gjealdt1
573725gjenbesøk3
573809gjeninnførae1
573840gjeninnførte13
573905gjestgjevarstadar1
573935gjevnen1
573689gløymdt1
573734godaer1
573873godsetes1
573858godtzen1
573678graastensgraa1
573800grenserne1
573824grevskapa6
573922grundvolden6
573698gulesalen2
573758haldae2
573889handelsmænds1
573773hauch10
573782hedemarking5
573744herregardskulturen4
573859hindere5
573756hindrae1
573767hjertelige16
573786indprentet1
573850indtraadte1
573839intellektets3
573945interesseveginga3
573680jomfrus3
573719jordbrukseiningane2
573926jordegoda1
573882jordegodsa7
573718jordegodset39
573908jordeigedommane5
573864juryordninga44
573781kaffiflekk1
573828knagenhielm1
573681kommodeskuf3
573942kommodeskuffene3
573726kondisjonserte1
573866kongevældet1
573868kuede3
573746kvenar23
573799landeendets1
573902lastae1
573825laurvigen9
573675lavendel52
573733leiglendingane44
573932leiglendingsbruk5
573916leiglendingsbruka2
573918leiglendingsvesenet2
573757lerche52
573822leselystne12
573877liighed3
573893lokalområdet15
573793lundesgaarden1
573914lykkesmedar1
573827lågavadelsmenn3
573852lågave1
573903makebytta1
573904makebytte2
573917maktpåleggjande2
573775malarane4
573695marmorerte4
573933medarvingar2
573870mellemledet1
573943museumsinteressene1
573909måtelege8
573816narare1
573701nattbordskuffa11
573834nautytte2
573820nemndte2
573804nemntde1
573814nokoeit1
573841norgeg3
573939notbruk29
573749nså2
573944nystøypte5
573879næringsmonopolet1
573934odelsjord52
573700oldfrua5
573897omsbrua1
573797overanfor1
573865overrettsprokurator1
573819pengebidrag11
573836poumeau1
573783prermierløyntnant1
573724presteenkja7
573778privates1
573729privilegiaum1
573911prærogativer11
573929præstegield16
573928qvindherrets1
573874raskhed3
573697raudesalen1
573871redskaber2
573736refordelte1
573925reformationsperioden1
573714reinholdt11
573896rokkemakar1
573856rosencrantz3
573771rosenkronske1
573867ræpresentant3
573923sagatidens1
573741samanhalden7
573912samfundsoppgaver1
573851samfunnsklassen8
573855samfunnssjiktet2
573770schjeldrup8
573898seldet1
573930selveier2
573919selvejendom1
573728sinedei1
573751sjelskilesetjande1
573901skoggardane1
573906skottehandelen3
573679skraaning3
573707skramleorkester2
573739skrivkan1
573691skyggefuld1
573806slåo1
573788slåstoss1
573777ssir1
573732stamgods1
573883stamhus13
573684stamhusbesittaer3
573712stamhusbesittar5
573821stamhusbesittarbesitter1
573763stamhusbesittaren3
573706stamhusbesittear2
573713stamhusbesitter6
573762stamhusbesitteren3
573886stamhusordninga1
573764stamshusbesittaren1
573765stamshusbesitteren1
573910standsulighed1
573853statskarriere1
573872styrede3
573900sysselsetjar2
573743teiae1
573907tekeatt1
573735tekneatt1
573723tenestejentea1
573694tilskue1
573807torneroseslott1
573754trykkefridom15
573755trykkefridommen3
573759trykkefrihed3
573760trykkefrækhed1
573745tvuingae1
573857uadelege6
573842uafhængighedsperiode1
573787ufravigeligt1
573784uhjemlet4
573938universitetsstudiumar1
573899uoppgjord3
573802utilfredstillande1
573915utnyttea1
573676vedlikeholdte2
573808vedtaking54
573761verdipreferanse1
573696vindeltrappa5
573878virksomhedsbetingelser1
573715vveggane1
573895wieman1
573769yttres1
573768øieblick1
573892økonomisike1