Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2001: Kvite-Krist — skreddarsydd for vikingar?

Steinsland, Gro

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-07

Av i alt 671 ordformer var 108 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
573589allgode1
573650alterbilete1
573649apsidebilete1
573620aspisen1
573611attis1
573610demeter9
573569domsområde1
573588dåpskandidatane1
573568dómr2
573566ektemaka1
573612endetidsideane1
573600frambrotet3
573607frelsarar9
573604frelsarfigur2
573596frelseskongen1
573601frelseslengsel1
573582fyrstesøner1
573673førorientalske1
573646geisli6
573628gramr1
573637grekenlands1
573629gætir1
573659helgenforklaring1
573586helgenforklart1
573665helgenkongen14
573641helvetesangsten1
573627hersir1
573640herskarbiletet1
573661herskarslektene2
573634himmelkonge1
573664håløyger3
573658idéformer1
573592innviingsriten1
573636jordans31
573635jødelands1
573621kongefigur3
573616kongegud2
573615kongeguden2
573587kongehelgen1
573672kongekappa1
573602kongerolla2
573667kongeslekt1
573626konungr8
573625krigarhjelm1
573639krigarkonge3
573583kristningsprosjektet1
573570kristningstida6
573575krossform1
573651krusifiksa8
573609kybele1
573663ladejarlsætta1
573617majestas3
573669martyrkongen2
573644menneskesyndene1
573597middelhavskultur1
573581misjonskongar1
573608mithras4
573638munkekongen1
573606mysteriekultane1
573605mysteriereligionane3
573622norrønfilologen1
573671norvegiae2
573571opptrekte10
573618pantokrator1
573655patiens5
573670perpetuus6
573666reaktivert6
573585religionskrigar8
573578religionsskifte3
573595religionsskiftet5
573579religionsspørsmålet2
573577rikssamling6
573590runevisdomen1
573593samfunnsordenen15
573598seinjødedomen1
573624skaldediktinga10
573648solsongen7
573647solstrålen8
573576spenningsfull2
573574steinkrossane5
573573steinkrossar6
573572steinmonument2
573630stillir1
573632styrandi1
573613tidsvarslar1
573567trusskiftet10
573633valdi3
573642vanrådeskalds1
573619verdsherskaren3
573599verdsundergangen1
573580vestafrå3
573662ynglingætta1
573594ættebanda1
573591ættefellesskapen1
573631þengill1