Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2002: Striden om formene

Søyland, Aud og Kleiva, Turid

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-09-01

Av i alt 913 ordformer var 64 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
573530brukarorganisasjonen1
573534bruksvennleg1
573500bøygningsformer7
573509bøyingsnivå1
573475dativformene2
573505dialektnære4
573499dobbeltformene1
573501dobbeltformer3
573488fjellbygdmåla1
573517formbruken1
573483fylgjestreng9
573496hægstadnormalen1
573526høyringsnotatet2102
573525høyringsutkast28
573503jentone3
573494landsmålskurs4
573492landsmålsmotstandarane2
573476lydformene3
573529maimøtet7
573489midlandsmåla9
573490midlandsnormalen6
573495målflokkane1
573498normeringsendringane1
573516normsituasjonen4
573522normvariasjon1
573533nynorskflokken4
573486nynæmingen2
573474ordlisteredaktørar1
573514punktgransking1
573512punktgranskinga4
573515rettepraksis2
573520rettskrivingsbiletet1
573507rettskrivingsendring4
573482rettskrivingsnemnd16
573481rettskrivingsnormalen7
573504rettskrivingstrendar1
573513rettskrivingsvedtaket3
573538roksvold1
573493samnorskplanar1
573480sidestilles12
573485skjeple15
573510skriftmålsbrukarar1
573484skrivemaate34
573523stemningsbølgja5
573519talemålsinnslag1
573532tilnærmingsfolka1
573511tilnærmingsvilje1
573521tive1
573478vatta8