Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2000: Jakta på gate 28

Skarpenes, Ove

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-01

Av i alt 1252 ordformer var 142 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
573435alpedal1
573428anstränger1
573401arbeidarløner1
573407arbeidskontraktar22
573424arbetsmarknaden2
573472arfinn4
573450avhengnad13
573433avmytologiseringa1
573432avmytologiserte1
573406avrutiniseringa1
573418avsikt3
573384bedriftslederne7
573356bekymringsfulle15
573467bokförlaget1
573377bytteforholdet9
573471cappelenes1
573338corrode1
573431entzauberung1
573403fagrørsler2
573419fastställa1
573380flekkefjæringen1
573429flexibilitet1
573358forankringspunkt5
573378fordelingsmekanismane2
573459fortrengingsmekanismane1
573430framandgjeringsprosessane1
573353fridomstenkinga3
573452frihandelsreglar1
573341furnishes1
573345føderalbanken1
573369globaliseringsoptimismen1
573364globaliseringstaparane1
573363globaliseringsvinnarane1
573371glokalisering5
573373glokaliseringsomgrepet1
573411gynnsamma1
573383hviid4
573386hytteareal4
573436ingeniørstudenten2
573333injuries1
573398inkonsekvensen16
573349insane2
573437irrasjonalisten1
573360karakteriseringa10
573382kardinaldygder3
573362kommunikasjonstråden1
573453konkurransemotivert1
573332krakelerer3
573447kursnedgang3
573336largely1
573357lausreiv9
573343liberaliseringspolitikken2
573376lisensdelane1
573355livsmogelegheiter1
573449løningane18
573446manpower131
573342marknadar14
573462marknadsaktørane58
573351marknadsdiktatorisk1
573442marknadsideologar1
573463marknadskulde1
573454marknadstvangen1
573464menneskevarme4
573434midtlivskrise7
573465missuppfattningar1
573468moteld3
573426möjlig1
573466möjliga2
573438naptha1
573399nyhendehausten1
573352nyttemaksimering20
573372omgrepssyntese1
573404omstillingsdyktige7
573458oppnevning6
573400orkanherjingar1
573350overdøyvd14
573457overlevingsstrategiar8
573339particularly7
573445produksjonsland20
573451produktivitetsaukande1
573417pålagor1
573366påverkingskraft6
573340qualities4
573381remoralisere1
573448rentedifferensar1
573348rentesjokk3
573368ricos1
573423rigiditeten1
573370robertsens1
573346sennetts6
573439settembrini1
573331skarpenes6
573421socialförsäkringssystemet1
573415statbugeten1
573344styringsverktøya14
573367suksessfull32
573456systemskapt1
573402syttitalsnivå1
573416sänka1
573388talentmessige1
573413tillväxt1
573425tillväxtfas1
573394travkusken5
573409tänkande1
573422undanröja1
573410uppgiften2
573427uppnå3
573334ustabiliteten21
573469utbredning2
573405utdanningsvesenet4
573420uthärdlig1
573365utkjempast5
573414utöva1
573412varaktig1
573379velgjerdskarneval1
573440veltalenheit2
573461vennskapar9
573473verdikommisjonærene1
573397verdiopptekne1
573393verdivervet1
573391vollebekk1
573470öslings1
573408översteprästen1