Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1997: Barnas møte med stoffet

Simonnes, Asbjørn

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-06

Av i alt 527 ordformer var 76 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
573289blankpusse7
573311ekstroverte3
573286fellesfaget4
573279foreldrehjelp6
573294foreldrerettstanken1
573322fortellarstoffet1
573282forventningfulle1
573295fritakshandsaminga1
573293fritaksretten25
573326fuller19
573298funksjonal1
573304funksjonale1
573301grunnngjeving3
573281identitetsbehova1
573258identitetsomgrepet4
573268internaliseringsprosessane1
573290kallsmedvitne1
573309kompensasjonsmekanismar1
573285kristendomslærar4
573291kristendomslæraren1
573255kristendomsundervisning19
573314kyrkjehistoriestoffet1
573257livssynsbakgrunn4
573323livssynsvegen1
573271livsynshumanismen1
573274livsynsorientering1
573263læringsteoriane2
573310modernitetstruga1
573300moralopplæringa1
573305multimedieindustrien1
573302mønsterplanens1
573287ninga10
573292opplæringslovene1
573288oppsedarinstitusjon1
573316oppsedingsplikta2
573261personalisering2
573267personlegdomskjernen2
573321plausibiliteten2
573260pluraliseringsprosessen1
573276prismet28
573266påvirkninga2
573275påvirkningen10
573324redse9
573254religionskunnskap3
573283religionspedagogisk4
573297røyndomsforståing6
573296saksvarande1
573315samarbeidstriangelet1
573269sanningsspørsmålet3
573303sekularismen5
573299semesteropning1
573328seminary6
573256simonnes29
573307skremselpropaganda1
573280stoffmengden1
573329stortingsforhandlingar5
573284syndserkjenning5
573327theological2
573320trusaspektet1
573317trusintegrerande1
573312utagere1
573264utviklingsteoriane1
573306verdiforvirring3
573313verdivalet2
573330østnor8