Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1998: Olav H. Hauge-handbok

Stegane, Idar

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-07-17

Av i alt 299 ordformer var 18 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
573158bokinteressert1
573163fiketre19
573170forteljingståttar1
573166gjestespjot1
573162halvkjende1
573171kræsne10
573155målførevitskap1
573154målmeistaren3
573157olafson4
573164ordboksetningar1
573167prosasamanhengar1
573169samrøder5
573165språkberaren1
573168talemålssamanhengar1
573159vallevik9