Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1997: Kiosken på Bjørke og det kapitalistiske trugsmålet

Sørbø, Jan Inge

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-17

Av i alt 584 ordformer var 54 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
573109barstadvik8
573138bindingsmakt1
573112bundesbank5
573121capitalist1
573140dilemmaii1
573104fastlenkinga1
573150fellesreligion1
573124forfallshistorie2
573137frisetja1
573144gammalliberale1
573120gjeldsproblematikken2
573126gjeninnsette23
573133grunnlagsproblematikk1
573118heilskapsideologiar3
573145heilskapstolking1
573108hjørundfjorden202
573123hånlatter7
573098identitetspolitikk6
573141illiberalitet2
573136instititusjon1
573119krisesymptoma5
573148kulturterrorisme2
573101landsbruksreiskap2
573134levinas50
573129likskapstvang1
573127luddisme1
573116maktopprør1
573128motenamnet1
573110myntapparatet3
573113målenes1
573142overstandpunkt3
573143overstandpunktet2
573132pluralismens9
573130pluralistar1
573100privatbedrifta1
573103rastafletter4
573135rortys8
573122røvarkapitalisme1
573125småsamfunnet2
573139synsbedrag9
573107telefonera7
573111tietmeyer4
573114tietmeyers2
573102totonns1
573131økonomistane1