Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1998: Ettersendte papir - mikroforsøk

Snævarr, Stefàn

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-06-25

Av i alt 889 ordformer var 78 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
573048augeoffer1
573089bertold3
573026bortanom14
573069cartesianske1
573053cocktailparty4
573062cocktailpartyet1
573051dictare1
573046diktarmjøden1
573060duchamps4
573071empirist2
573068erkjenn4
573028erkjennninga1
573036fantasteri4
573050feberfantasien2
573072formallogikk3
573052forretningsbreva1
573066fråværstenking1
573055fyrstnemnde53
573034grensas1
573025grensedialektikk1
573090grensesituasjon2
573032grensologien1
573077hardferder1
573057høgmodernistisk1
573091kali8
573043kjerubar4
573044kongekrone8
573033konseptkunstnarar2
573023kontemplerer2
573087kulturfattige2
573022landegrense5
573045lærebygningane1
573040metonymiar1
573063michaelangelo1
573081millie4
573042morallova3
573061narrenes1
573093neurath3
573065nærværsmetafysikken1
573080opningsteori1
573097overveger1
573095pendlarens1
573092positivisten1
573056prakteksempel2
573058provokasjonens3
573076rettshuset1
573021reykjavík30
573084rockelåt9
573073samsas1
573037sanseerfaring5
573074seinfilosofien2
573079sjakkmeistrane1
573078sjakkparti3
573020snævarr6
573035spegelkabinett3
573019stefán25
573096tankeskjener1
573082thoroughly2
573027tingesten11
573094universalspråk3
573059urinalen2
573067vacui1
573049velproposjonerte2
573047verdsløyndomane1
573039vitskapsfilosofar1
573070wittgensteinianske1
573064wittgensteinske2
573088zweig9
573029ætlingane6