Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1998: Kva forstår vi med eit fleirkulturelt samfunn

Skirbekk, Gunnar

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-07-16

Av i alt 1617 ordformer var 193 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
572815adelsfolket2
572862anerkjenningskamp1
572821anglosaksarane1
572816arbeidarklassekultur2
572835arbeidskulturane1
572840arbeidskulturar1
572930arrogance2
572920bedrøvelege7
572918befolkningspolitikk12
572914befolkningspolitikken4
572863befolkningstrykk1
572871befruktande1
572928bellicosity1
572781blandingsmodell1
572798clochardar1
572817clovis4
572875danningsteori1
572917demografien14
572915dengs3
572823differensieringane5
572841differensieringar6
572884dobbeltkompetanse6
572773dobbeltmonarki2
572896drenge14
572933effective3
572838effektivitetsargument1
572812egalitet5
572888einfaglege1
572849einkulturell2
572820einkulturelle3
572786einkulturelt2
572932energetic1
572778eskimoisk8
572880estet8
572929excessive6
572826fagfilosofisk6
572774fallstudiar2
572848familiesfæren3
572936feelings4
572922felleskode1
572919fertilitet17
572766flanerande2
572802folkeforflyttingane2
572751folkeforflyttingar4
572808folkehøgskolane30
572807folkeopplysningsideen1
572943forfatningspatriotisme1
572860forklarleg7
572894forskarsamfunn3
572851forskarsamfunna1
572899forstrekke2
572757forståingsbasert1
572789fortrøstningsfulle2
572832freudske1
572829førstemaifeiringane1
572937glowing1
572890granskarlåtten1
572767grenseerfaringar4
572895grenseflatene9
572762grunnmønsteret3
572850gyldigheitsdimensjonane1
572824gyldigheitssfærane4
572810hegelske14
572900holist1
572866identitetsformer1
572913identitetsproblematikken5
572925individuals3
572858innebakt5
572897innersten6
572809innplante1
572806inntre11
572864innvandrande3
572784innvandrarsamfunn2
572785innvandrarsituasjon1
572859innverknader6
572931insufficient2
572761interagerande1
572935involvement2
572782jordbruksliv1
572877kapasitetsspørsmål2
572887kardinaleksempel1
572908kommunitaristar3
572792kommunitaristiske12
572855konformistisk6
572853konsumentperspektivet2
572903kontekstualisme1
572844kontekstualistisk1
572768kriseerfaringar1
572867kritiserbart1
572872kulturerfaring1
572783kymlicka2
572790libertinarar6
572796livsstilsmangfaldet1
572916majoritetskulturar2
572852maktbaserte1
572760meiningskodar2
572756modernitetsteoretisk2
572825moskovitt1
572879nietzscheanar1
572797nytidig1
572837nyttefilosofisk1
572847nyttefilosofiske1
572940occur5
572830offisersjiktet1
572874olfaktoriske1
572771omgrepsavklaringa1
572754omgrepsinnsikt1
572772ottomaniske7
572942outweighs1
572794ouverte1
572813overkjører9
572910partikular1
572763partikulare1
572870paternalisere1
572891perfiditet3
572764perseptivt1
572873persiperande2
572878persiperte1
572923pragmatikaren2
572927produce3
572939productive5
572758profesjonsrelaterte1
572906putnam12
572861recognition8
572901reduksjonist1
572892renoverande2
572791restaurasjonar6
572839rettskulturar2
572818romanisert3
572905rorty19
572793république9
572759samhandlingssfære1
572803samiskspråkleg5
572889sensitivisert1
572881sjåppe1
572842slektsrelasjonar3
572828sosialfrik1
572876spinozas1
572845stammemoral1
572846stammemoralen1
572775statsformasjon4
572776statsformasjonen2
572885strukturproblemet2
572869svaktstilte4
572833systemføringar1
572868taktfulle5
572755tankeeksempel1
572822tankegymnastikk1
572912tanketreningar1
572827tennistreninga2
572765tileignande1
572753tolkingslære4
572865tolkingsrunde1
572795tout11
572769tverrkulturell41
572886underdisiplinane1
572857ungdomsmotane2
572843universalistisk10
572893universitetssystem3
572941unless1
572934unlikely2
572921urfolksrettane4
572770utgangsformuleringa1
572854varevalet3
572814vassalane1
572811ventrekjøring1
572904wittgensteim1
572898zusammenhält1