Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1998: Wittgenstein. 45 minutt

Severud, Jon

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-06-25

Av i alt 430 ordformer var 55 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
572736abhandlung1
572714audslegaste3
572697augustveka1
572702avstigning7
572729brenneneslene1
572748cruisa23
572747damerumper1
572723dekonstruerast5
572750diagonalane9
572742elementærsetning1
572746fjellryggar2
572749fjordvinden2
572741forsiring3
572699forsvinningspunktet2
572701fortundalen9
572700frontglaset7
572707fødeheimen5
572703føremiddagsstrålar1
572728grassletta11
572743hustufta11
572698isenkram4
572720jotunfjella2
572705kafédisken2
572745kilometra3
572732kjempeformat8
572704kroneis17
572726kunnskapstempel1
572718kvikksanden1
572724legoslott1
572710machoframstøyt1
572715masochistar1
572712miniatyrpilegrimsferd1
572709minstedelane1
572725morgontåke6
572713murfundamentet1
572719mygghol1
572717münchhausen28
572740nymoralistane1
572737philosophische3
572744pilegrimsferda5
572722seinkapitalistiske6
572695språkfilosofien5
572721steintavlene3
572711storebreen1
572731svimerkte1
572716systembyggjarane2
572708tankebygnad7
572733tankebygningane2
572727traktorsporet1
572739tretavla1
572706tømmerkoia5
572738untersuchungen6
572696vassbakken22