Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1998: Mennesket Paulus

Brendberg, Hans Olav

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-07-09

Av i alt 879 ordformer var 73 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
572581apostelmøtet3
572571augneblinksbileta1
572616baktalar23
572574bisaka2
572601brevlitteraturen8
572588cæsarea35
572626disippelmøtet1
572591efesos16
572573etterpaulinsk1
572612farisear8
572576fariseiske2
572594filemon3
572609filipparane2
572636forståingskategoriar1
572633fyrstegrøda33
572592galatia5
572641grensefjella5
572611hebrear2
572618heidningapostelen1
572624heidninglanda1
572577hellenistisk7
572628herlegdomsherren1
572637hermenautiske2
572635hovudfestet1
572600høglova14
572586ikonum1
572605innleiingsformularet1
572615jødisksinna1
572587kolossos1
572579kongetida2
572590korint45
572598korintarbrevet11
572643kvardagssanningane1
572639kyrkjebyggjaren1
572630leirkaret3
572575lovtru4
572582lovtruskap2
572580lovtruskapen1
572627lynblenk4
572632lærdomstradisjon3
572634lærdomstradisjonen1
572621lærebrev1
572629manndomsåra5
572602meiningstunge2
572617menneskevisdom2
572603misjonsferder2
572623mognaden7
572584morkyrkja1
572599nattevòke1
572595onesimos1
572596oppgåvone1
572619profetgåve1
572620profetgåvene1
572625reinsingsseremoniane1
572570rollor1
572631seinhellenismen1
572604silvanus5
572622sjelesyrgjaren4
572610stridsåra8
572597teltmakar3
572589tessalonika12
572572tessalonikarane6
572607trengslene6
572608trengsler8
572614trengslor39
572642tsinkiang1
572613ulastande44
572583uomskorne2
572640wartburg7
572638åtkomande1
572606ærekrans3