Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2001: Vegar og omvegar til Kolbotn

Andersen, Hadle Oftedal

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-18

Av i alt 921 ordformer var 80 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
572532aarur3
572517anklar9
572535atterbaarur3
572509berømminga4
572564betraktningsmåter1
572568bogvennerne1
572527brevboka4
572563cammermeyer50
572507dateringane22
572566eigenproduksjon37
572567essais3
572504fastlåsinga1
572495genette4
572543graaruski2
572547grunnblokkene1
572496hobbyarbeid1
572546husmøne7
572510høgslette14
572552inderleggjeringa4
572551landtur16
572561litteraturkritik1
572521meldal109
572533nerveveven6
572494nicolaysens15
572524nybrotsmennene1
572505perspektivismen3
572529prosalyrikar1
572562rhodos52
572490seminargruppe1
572539sinneflagene1
572534sinneflagur3
572522sjangerforståing1
572511sjølvaudmjukande1
572530smaadyr13
572545smaakaldt2
572541smaatull4
572513smålætet1
572537sprengjest12
572536stannar4
572497startstrek16
572542statsrevisorpost4
572540stemningslege1
572531styvlehælen11
572500sørebrød1
572544súmar1
572558tekstyta1
572549tilgjersla2
572554tjenar4
572515tonelege2
572559udatert61
572516ungmøyer1
572557urøyvde23
572512uuttrykt1