Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1998: Opprop mot intellektuell opportunisme!

Nyre, Lars

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-06-19

Av i alt 693 ordformer var 56 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
571959atferdens1
571943atterhaldslaus3
571961blasertheit2
571964blaserthetens1
571983energiutfaldingane1
571955eureka9
571944feildefinert1
571940flyttetrongen1
571968forskjellsrikdomen1
571934forskjellsvesen1
571956forståingskjelder1
571960forveksles13
571931fråtsarar3
571981homeostasis1
571952identitetsforvirra1
571975identitetsmessig2
571972inhabile60
571963inntrykksmengda1
571933inntrykksverd1
571950jungelverda1
571936kafésamtalar1
571957kaprisiøs2
571928kunnskapsbakgrunnen1
571984kunnskapsvekst2
571958kunstlet2
571954marknadsliberale22
571969motmiddel2
571945nynorskfanatikar1
571930overflodstider2
571965persiperes1
571976perspektivrikdom1
571941predestinasjon6
571949primærbehov6
571971produksjonsfeltet1
571967reformulerast3
571979rørslelov1
571977samtidopportunisten1
571942samtidsopportunistisk1
571966sinnsstemning14
571953sjølvrealiseringstrong1
571970statsfinansierte9
571939teknofobe3
571982ukonstruktiv1
571932ukontrollerbar10
571951utforskingstrong1
571962variasjonsrikdomen7
571973verdiutviklinga27
571937vitelysta3
571938webdesigner1