Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1997: Til det beste for mennesket?

Morken, Johannes

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-06

Av i alt 1083 ordformer var 107 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
571496abortera5
571509aborterast3
571497allmengyldige3
571518arvehygienen1
571522blodtest2
571514cuckle6
571525curaciten1
571545direktørfrue2
571524døgsangst1
571549eggløysinga3
571481etterprøvingsutvalet1
571520eugenikk1
571519eugenikken2
571552familiedisputten1
571516folkehelsesynspunkt1
571564forskingsoppdrag14
571565forskingsstøtte6
571470fostera9
571479fosterdiagnostikken1
571482fosterfeil4
571494fosterfeila2
571533fosterliv4
571508fosterlivet13
571502fostermedisinen3
571534fostertestar1
571513fostervasspraksis1
571515fostervatnet4
571536fødselssmerta1
571529fødselstidspunktet4
571530geitefoster1
571560genpoliti1
571492genstrålane1
571559gentesting26
571468gjennomlysa2
571486gjennomsnittsbruken1
571551hormonkur3
571547hormonkurane1
571548hormonkurar2
571550hormonkuren3
571459janusandlet2
571501janusandletet6
571473jordmorauga1
571526kevorkian1
571540kjenslevár4
571555kjønnssjukdom18
571493konsensuskonferanse1
571484konsensuskonferansen2
571463korndistrikt7
571461kornsortar39
571532kuwabara1
571462kveka4
571539leigemor1
571537leigemødre1
571544livreddar6
571460livreddaren7
571490masseundersøkinga7
571517masseundersøkingar5
571523morkakeprøve2
571554nedfrosne14
571527patolog5
571563plomin1
571535prematuravdelingane1
571542prøverøyrsekspertane1
571546prøverøyrslegane2
571553prøverøyrslova1
571541reproduksjonsteknologi1
571503rutinebruken1
571562rådgjevne1
571471røntgenstrålane6
571561sjukdomsanlegg2
571556sjukdomsgen1
571558sjukdomsrisiko5
571475skjelna7
571528spesialvæske1
571521storbtiannia1
571538surrogatmødre4
571474svangerskapsomsorga34
571506teknologiberande1
571483teknologidrivarane1
571487totalbruken3
571477tvilingar1
571488tvillingjakta1
571476tåkeskjermen1
571466ultralydapparat5
571495ultralydbruken1
571472ultralydbølgjene2
571498ultralydpåvist1
571469ultralydskjermen2
571467ultralydteknologien2
571485ultralydundersøkast1
571505ultralydundersøkinga5
571512urinprøven16
571480uskuldstida2
571465utforskarsynspunkt1
571499utlukinga1
571557utsortering13
571500utviklingsavvik2
571511utviklingshemminga1
571464verketrangen1
571531yohinori1