Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1998: Oljespråket som laboratorieprodukt

Myking, Johan

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-06-25

Av i alt 760 ordformer var 207 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
571301allmennorsk1
571183allmennspråket38
571240alminneleggjord1
571260anglosismane1
571161arbeidsmiljøkultur1
571241avløysarane7
571234begrepsinnholdet2
571217bitborekrone1
571182blandingsspråket5
571136blandingsøkonomisk6
571141blandingsøkonomiske3
571147blowout7
571145boredekket19
571144boreplattforma4
571208borerhytte4
571336boreriggene1
571196borestreng3
571257brukarmiljøa10
571169brytingsprosessen1
571220brønnspark14
571180bøyingsendingane1
571290conductionstigerør1
571271dagligspråket2
571186dataskjermbilete1
571292derekk1
571231derrik10
571295detteover1
571287direktelån17
571191dokumentproduksjonen2
571227drivrør12
571214drivrørshylse14
571181d¯mes2
571154dære1
571297dønheim1
571163engelskbasert1
571242engelsknorsk2
571166fagord21
571318fagspesialistar2
571184fagterm5
571262fireflaiten2
571273flydals1
571155fornorskingsprosjekt1
571313fornorskingsprosjektet1
571157forskingsemne2
571277forståingskløfter1
571139framtidsotte1
571314framtidsotten1
571337framtidsspråk3
571152gardbrukarsonen3
571296gjortavhandlinger1
571306gruppeidentifisering1
571237gruppesærmerkt1
571288hybridlån6
571148innsmigra1
571170interferensen1
571244kellydrivrørkelly1
571146killa3
571254kommunikasjonstypen1
571282kontraktørselskapa1
571329kults6
571307kultursponsing9
571310leiarsjikt4
571281leiteplattformene1
571250lånorddebatten1
571340markedsstrategi3
571308marknadsstrategi9
571204monkeybo1
571224monkeyboard1
571140morsmålsinteresserte1
571211mousehole14
571239musehull30
571153myndighetan1
571143naturressursen9
571149nedoversnobbing1
571243normertnorsk1
571264oljearbeidarane33
571156oljearbeidarkulturen2
571159oljearbeidarslangen1
571266oljearbeidernes3
571150oljecowboyen1
571259oljenorsk2
571188oljeprosjekta1
571251oljeterminologien8
571342oljevirksomhet174
571309operatørselskap22
571142operatørselskapa27
571185opplæringsmateriell11
571162opplæringsmateriellet1
571228orddanningselement1
571230ordstammar3
571319outsourcing11
571192petroleumsnæringa16
571327petroleumsvirksomhet84
571160pionertypen1
571283praksisbasert5
571324rangnes14
571213rathole17
571280registerspaltinga1
571193regndatabasen1
571210rotasjonsbord1
571235rottehull29
571226rørbro1
571212rørkoplingshylse15
571294segnoen1
571275situasjonsbeskriving2
571311skriftspråksbaserte1
571238slangprega7
571323småskrifter24
571302sprengkilen1
571171språkblandingssituasjonar1
571267språkbrukernes1
571167språkbryting2
571304språkendringa1
571289språketslang1
571255språkfagleg12
571276språkfaglege18
571279språkkløftene1
571341språkplanleggingen1
571138språkpresset5
571335språkproblemenes1
571338språkråds4
571256språkskifteprosess2
571316statsoljeselskapet8
571305statustapet1
571293supportboretårn1
571317teknologileverande1
571189termbank10
571190termbasen1
571165terminologiarbeid47
571187terminologiarbeidet38
571325tongue12
571151toolpusher3
571315tryggingsproblema2
571278tryggleiksproblem14
571286tryggleiksproblema4
571225tårnplattform2
571233utarbeidelse12
571168varieteten17
571300variteten1
571229vibrasjon13
571326vitenskapsfilosofiske1
571164yrkesspråk1
571245|614
571263åffsjår2