Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1997: Eldrid Lunden på Lillehammer

Moe, Karin

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-17

Av i alt 860 ordformer var 107 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
570884absconditus1
570906avmaktsstrategiane1
570895bildefrie1
570832bondemotstand3
570908bykvinnene5
570931bøges2
570893demaskerer1
570856diktinstallasjonen2
570888draumematerialet1
570836dualismar1
570882ekumeniske1
570889eleganteri2
570859emigrasjonar1
570921emigrasjonsrutene2
570890erfaringsnær1
570835fastslegne9
570879fjertar2
570864formblinde1
570870formblindheita1
570855forskrevingane1
570854frigjeringseksperimenta1
570858frigjeringsideologiar1
570913giktbrotne9
570833godsnakk2
570912gråskalaen1
570838innhaldismen1
570932isadora16
570860jentesosialiseringa1
570872karnevalist1
570847kjønnskrift2
570878kommunikasjonsarbeidar1
570920kommunikasjonsrutene1
570923kommunikasjonsruter1
570873kroppsfølelsen1
570887kroppsmedvitet1
570828kryptisme1
570927kvardagsskogen1
570896kvardagssnakk1
570846kvinnedominansen10
570897linjedeling5
570871litteraturhistorieskrivinga3
570831løyndemålet12
570830løyndestrategi3
570892løyndestrategiar1
570876maktberar1
570869maktgrep3
570877maktmisbrukar2
570829maktspora2
570853mammy5
570894manøvreringane4
570900mellomalderromanane2
570880misjonsstillingar1
570874motstandsresten1
570841naivist1
570928nedpressa4
570863offerrollene2
570901oppdragargjerninga2
570902oppdragarrolla3
570886oppsprett3
570919overflygande1
570918panoramisk1
570926pluralis60
570922pronominalt1
570917ranast1
570839redaktørposisjon1
570904regenerasjonsansvaret1
570916regnsyklusen1
570883relevatus1
570909samtidsbøker1
570842samtidslandskapet1
570837seinsymbolistisk1
570885seksmanns2
570881semper16
570907sjongleringar1
570911skrivearena1
570924skrivesporet1
570857skrivestemma3
570827smatra4
570905subjektkroppen1
570933svivind1
570834tekstflak1
570915tilskunda22
570867transmodernist1
570845vestlandsimport1
570891visdomslitteraturen2
570840vitskapsformer1
570914vårherres21
570903yngelpleia1