Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2000: Korrumpert idrett

Lunden, Kåre

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-01

Av i alt 533 ordformer var 48 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
570816amatøridrett1
570806apedrama1
570804badmintonball1
570820barbariseringa1
570782cio3
570819dopinfiserte1
570784dopingvrak1
570785fleskeberg3
570796føregangslandet3
570815gjeninnførast11
570798gorillaliknande1
570790hallikverksemd14
570777høgdesprang4
570825idiotiserte1
570787idrettsadministratorar1
570794idrettsdramaet1
570791idrettsetikk1
570795idrettskonkurransane1
570813idrettsprofitørane1
570778idrettstanken2
570822innattføring1
570814kalkunfarmar1
570810klovneriet6
570805klovnestrek1
570811konkurranseformene2
570789kroppskondom1
570803lusekroner2
570802markeringsstriper1
570823marknadsbestemt1
570808monopoliserast1
570812proselyttane1
570781røysle1
570821sennet1
570818snusfornuftkapitalisten1
570801talentlause15
570809tyrefekting27