Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1997: Kven styrer folkekyrkja?

Løvlie, Birger

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-06

Av i alt 932 ordformer var 108 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
570721barnedåpskyrkje1
570677batakfolket1
570733bekjennelsesbevisst1
570692bellah5
570672besvärad1
570701billing13
570719birkelikommisjonen1
570680christens3
570688civile16
570726communio1
570682diese6
570696ecclesial1
570764einskapskulturelle1
570738evangelisk44
570774flertalls2
570748folkekirkebegrepet1
570743folkekirken6
570768folkekyrkjeleg4
570761folkekyrkjelege7
570676folkekyrkjeomgrepet5
570698folkekyrkjeprisen1
570675folkekyrkjeromantikken1
570674folkekyrkjetanken1
570693folkekyrkjetenkinga1
570700folkekyrkjetenkjarane1
570703folkekyrkjetradisjon1
570763folkekyrkjevisjonen1
570671folkkyrkotermens1
570736frikyrkjehald1
570776frikyrkjeleg2
570735frikyrkjemodellen1
570683gewaltige2
570708grunnlovskyrkja1
570687grunnlovskyrkje1
570762grunnskulefaget2
570727gudstenestefeirande2
570704gudstenesteforsamlinga1
570722huber10
570730juvkams1
570757kallelsens1
570755katekesen3
570712kirkeadministrasjon1
570714kirkestyre2
570775konfirmasjonsstatistikken1
570709kongekyrkje1
570725korporasjon4
570760kulturprotestantisk1
570746kyrkjeforståing3
570681kyrkjeideal1
570770kyrkjekampen4
570750kyrkjelovene1
570713kyrkjeordningsnemnda1
570740kyrkjerettsleg4
570715kyrkjesaker9
570747menighetsrådene2
570678misjonsteologen1
570694nasjonalreligiøse5
570729reformkravet1
570695religionsformer2
570710religionspolitiske15
570668ritualkyrkje2
570753røysterettskriterium1
570759sacris1
570697schleiermacher6
570741sekulært23
570728sivertsenutvalet4
570717smemo4
570745statskirkesystemet1
570673statskyrka4
570699statskyrkjeleg7
570771statskyrkjerealiteten1
570686statskyrkjesystemet17
570732statskyrkjeubehaget2
570769statskyrkjevenlege1
570766statssager1
570749stortingskyrkja1
570756styringsiver1
570752støylenkommisjonane1
570720støylenkommisjonen1
570702syndstilgjeving1
570772tildekkingsmanøveren1
570744tilrådelig14
570689toleransereligion1
570691toleransereligionen1
570765tommeskruen2
570773trehesten8
570754trusforholdet2
570737tåkelegginga4
570690udødelegdom1
570684umfassende1
570734vedkjenningskarakter1
570711vedkjenningskyrkja2
570723vedkjenningskyrkje5
570739vedkjenningsskyrkje1
570679vicedom1
570685volkskirche1