Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2001: Stalingrad

Lothe, Jakob

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-13

Av i alt 670 ordformer var 77 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
570619ardennane2
570599arméar7
570630arméen22
570663avhumanisering1
570660avstandsglorifisering1
570606begynning13
570593begynninga29
570618bokpermen4
570611byområdet12
570600caulaincourt2
570650detaljrikdomen3
570655dødskulten2
570654dødsønske3
570602feltherrane2
570612feltmarsjall3
570634fiksjonaliserte1
570648filmaktørane1
570651filmgrep1
570608forsyningslinene3
570644glorifiserande1
570592glucksmanns3
570626hebel6
570631hebels1
570664herretenkerne4
570667herretenkjarar3
570666illlustrerer1
570617innsidene5
570595karaktertrekket6
570616krigserfaringar1
570641krigsfilmar9
570662krigskapitlet1
570640krigsomslaget1
570638manstein1
570629mansteins1
570610meuse1
570590novolgograd1
570653offertanken3
570649opplevingsperspektiv1
570647overflytte4
570604panserdivisjon1
570624personutvikling1
570636prioriteringsproblem1
570657propagandaminister5
570628radiooffiser2
570597rassenkampf3
570643refleksjonsfremjande1
570614remarques2
570633romanteknisk1
570646rulletekst4
570609sacrée2
570594seldon1
570639seldons1
570615soldatars3
570603sommaroffensiv3
570621sørøstfronten1
570605tankmannskapa2
570607tankslag1
570627teiresias8
570622tidsmarkert1
570661tolkingsforsøk2
570665tsjetsjenerane1
570598uførebudd9
570659ugjendriveleg8
570642underhaldningsdimensjonen1
570596underkuast1
570591vilsmaier9
570645vilsmaiers5
570613übermensch6