Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2001: Normative utfordringar for velferdsstaten

Lorentzen, Håkon

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-11

Av i alt 1244 ordformer var 152 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
570576afmagt7
570484andelslag35
570452ansvarsband1
570444ansvarsetikk3
570489arbeidarforeiningar15
570509arbeidarklassesolidariteten1
570511arbeidarorganiserte1
570491associationsaanden9
570460avhopparane6
570539bestowed2
570479boudon18
570581bymisjonen17
570517chauvinism2
570467communities9
570586contribution3
570457dekomponerast5
570582democratization1
570519directed16
570445dydsetikk1
570485eigarformer12
570481ekstremvariant2
570455familiesfære1
570548folkerørslefunderte1
570561forbrukaralternativ1
570564forbrukarfordelar1
570560forbrukaridentitet1
570565forbrukaridentitetane1
570563forbrukaridentitetar1
570567forbrukarrelaterte2
570465forbrukarsolidaritet3
570555forbrukarsolidariteten2
570558forbrukarverknadene1
570438fordelingsordningar1
570499fordømmingar2
570458fornuftsband1
570503fornuftsbasert3
570456fornuftsprega4
570554fornuftssolidaritet1
570506frontlinjer7
570559goul2
570488gravferdskassar1
570470handlingskategoriar1
570480hechter2
570505heckscher4
570579herskeapparat1
570523hierarkisert1
570570hierarkiserte1
570454idéhorisontar1
570518incentive1
570513increasingly1
570496interessepregede1
570473internaliseringa6
570475janowitz1
570493keul6
570507klassefiendtlege1
570502klasseforrædar2
570461klassetilhøyr2
570531klassetilhøyret1
570476konformitetens2
570546kontraktsprega1
570477kulturalistisk1
570453kvinnefellesskapet4
570530luksusartiklar4
570440lønnspolitikk6
570514maintain2
570566marknadsaktivitetar5
570571marknadstransaksjonar1
570532medborgaren6
570572medborgaromgrepet1
570533medborgarskapet8
570535medborgartradisjonen2
570557medieoffentlegheita2
570540members5
570522myndigheitsorgan10
570516negatively1
570478normativistisk1
570469normstyrte1
570551numerisk22
570526omfordelande10
570556omfordelingane2
570515oppressed2
570584organisasjonenes14
570500organisasjonstilhøyr1
570541pateman2
570508praksisformene4
570525praksisformer4
570588princetown4
570462renaut3
570463renauts1
570537rettshavar76
570542rettssamanhengar1
570545rettstenkinga17
570536samfunnskontraktar1
570487samvirkeordningar1
570574scale15
570569sementerte11
570442sivilitet1
570575sociologi4
570482solidarismen8
570483solidarist1
570492solidaristane2
570441solidaritetsalternativet16
570504solidaritetsappellar1
570447solidaritetsbanda1
570439solidaritetsfana1
570527solidaritetsform1
570449solidaritetsformene3
570451solidaritetsformer3
570562solidaritetsforståingar1
570524solidaritetspolitikken1
570474solidaritetsrelasjonar1
570568solidaritetsstandpunkt1
570490solidaritetsstempelet1
570510solidaritetstenkinga1
570459solidaritetstermen5
570446solidaritetstradisjonen2
570543sosialhjelpsklientar3
570553statsformidla1
570437stordomsperioden2
570587subjectivity1
570468synlegheit5
570497særorganisasjoner1
570573tankeskjemaet1
570472tilhøyrsband1
570520toward8
570448tradisjonsstyrte3
570544trygdemottakarar14
570534turners2
570580vekkelse3
570528velferdsaktivitetar1
570547velferdskrav1
570550velferdsløysingar4
570552velferdsorganiseringa1
570529velferdsprodusentar1
570464velferdssolidaritet1
570466velferdssolidariteten4
570589velferdstrekanten1
570443verditradisjonar1
570578økonomforbundets1