Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2000: Nytt liv på bygda?

Lønning, Dag Jørund

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-07-28

Av i alt 1379 ordformer var 113 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
570395anelauskas2
570380arbeidsalkoholisme1
570330arbeidsreservane1
570362artsmessig3
570345attsitjarar1
570343attsitjaren3
570369attåtinntekt17
570381avgiftssoner1
570408bartilbod1
570429bomiljøer1
570421brennemerkande1
570414buformer28
570420busetnadsstrategiar1
570370byelevane1
570386byveksten23
570428clarity3
570424diktarhøvdingen10
570376downshifting3
570329einmannsyrke2
570342ensformighet1
570419ferdigtømra3
570426fikentrei1
570340forbrukersamfunn1
570325framtidstilpassingar1
570423fruktbygder3
570435glesbygdstillväxt1
570411glomstad9
570434grön5
570433haanes158
570407harryfaktor1
570388ikerd2
570418industritanken1
570389kapitalisera4
570354kjedsomheten4
570324kjenslesamfunn1
570409kjøpesterkt2
570413klyngjetunet7
570327konseptualisert1
570405landbruksinteressert3
570374landbruksinteresserte7
570346landbruksungdom1
570387landbruksøkonomen2
570391landsbladet65
570348livsløpsprosjekt1
570425livsrytme3
570398livsstilslandbruk1
570351marknadsmetaforane1
570333maskinbasert1
570337maskinbaserte1
570323maskinprega2
570401medstraumspolitikk1
570379meningsindustri1
570402mikroby1
570416mikrobyen2
570372monokultur10
570394mælkeproduktion1
570383nettovinsten2
570404nykonstruert3
570338opplevingsorienterte1
570371oppveksttilhøve5
570377oversetjast2
570365personideal1
570385pichler14
570412planleggingsmodell2
570375radera4
570373rekrutteringsframstøytane1
570399replikkvekslinga16
570361røyndomshunger1
570341saligheten2
570328samfunnskonstellasjon1
570349samfunnskronologisk1
570331samlebandsprodusentar1
570339samtidsfilosofane2
570335samtidsvitar1
570432selvet6
570397sjelesørgjarar3
570396skalaskilnader1
570356skjermer26
570390standardisera11
570436storstadsexpansionens1
570347synkretistar1
570368tekta1
570355tomhetsfølelse7
570415tradisjonskunnskapar1
570350turistsamfunnet1
570363uforutsigbarhet5
570344universaliseringa4
570366uoverkomelege8
570326urbanistkafè1
570382utbodet17
570422utgiftsstempelet1
570364utilfredshet2
570353uvirkelighetsfølelse4
570427valdas2
570357virkelighetsavstanden1
570358virkelighetshunger1
570384westlund4