Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2000: Vår tids Peer Gynt

Langeland, Nils Rune

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-07-28

Av i alt 181 ordformer var 20 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
570308ancien1
570298astronautdraktene1
570294bodbringar7
570295etternasjonale1
570301etternorsk1
570302gammalnorsken4
570310gullsol2
570307handelspatrisiatet9
570292omstøypt3
570290oppkjøpstruga1
570299racerbåtane1
570309regimes2
570304romsdalsmål2
570303seimellomalderen1
570291skrønene22
570297smågutalvorlege1
570296stadlaust2
570293stovevarm1
570300såpeoperaregissør1