Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2001: Kva er vitsen med Arbeidarpartiet?

Langeland, Nils Rune

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-11

Av i alt 166 ordformer var 11 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
570289arbeidarpartidominerte2
570287globaliseringsiver1
570288konfliktakse1
570279markeringsutspel2
570284nykonservatisme1
570286nyliberal3
570285nynasjonalisme3
570280pubertetsstempel1
570283terroristvenen1
570282venstreaktivismen1