Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1997: Asylsakene og staten

Sørbø, Jan Inge

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-06

Av i alt 130 ordformer var 2 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
570275asylpraksisen9
570277motstandstradisjonen2