Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2001: Kainsmerket

Langeland, Nils Rune

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-06

Av i alt 173 ordformer var 9 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
570271borgerfrue1
570270drøkkjen1
570272eksamensfritt1
570266førsteelskaren3
570265kainsmerket2
570274moderfanget6
570273normdannande3
570269nydanning10
570267sanseforvillet1
570268talemålsnorm6