Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2002: Takk for meg

Langeland, Nils Rune

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-29

Av i alt 176 ordformer var 5 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
570262hesjestad3
570261redaksjonssekretærar2
570263samlagsfolket3
570264språkvaska4
570260uetablerte16
570259ålmennkulturelt1