Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2000: Stoltenberg sin neoliberale utopi

Langeland, Nils Rune

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-01

Av i alt 189 ordformer var 24 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
570251bustadmarknadsbingo1
570246fortidstvang1
570253frigjeringsverk2
570240fristiling1
570256gledeslaust8
570250homohets6
570237industriromantikarar1
570238ingeniørpotens1
570248innbillingskraft8
570252jerngrepa1
570255konkurransedugande1
570242kundefridomen1
570241kundeparadiset2
570244livsmåtar2
570234marknadsrasjonelle1
570258marknadssivilisasjonen1
570245medkundane1
570236moderniseringseliten1
570249mørkemannsvelde2
570254omstill1
570235politikarjappane1
570239stormbruene1
570247suksessformelen16
570257supertolerante1
570243varekjøpet4