Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1998: Når staten blit eit kaldt monster

Langeland, Nils Rune

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-06-25

Av i alt 156 ordformer var 12 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
569983brekalde1
569987budsjettbalansar1
569984bukkerygg1
569988byråkratimaskinene1
569980demokratipredikantar1
569986helsestatisitikk1
569977lillelørdag3
569981oppsed1
569982plag32
569978skolekvardag5
569989svinghamrar1
569979uttømeleg1
569985ørkensteppene1