Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1998: Vår gløymde trældom

Iversen, Tore

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-07-16

Av i alt 900 ordformer var 73 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
569875avhandlingen17
569889bakomliggjande1
569892bondedemokrati1
569946bryten3
569924divinum1
569917eccleisa1
569907eliteslavar1
569904elitetenarar1
569945frelsesomgrepet1
569943frelsesstanden1
569940fridomsomgrepet8
569883fridomstradisjonar1
569919frigjeving30
569941frjalsi1
569902germanarlovene1
569888godsdomstolen1
569915handgangne8
569891historieteori1
569877identitetslause4
569920islendingsogene1
569923ius4
569881ivktig1
569948jordtrælen4
569887kapitalbrotsverka1
569934kongemordaren2
569913kongsgardane11
569914kongstenesta1
569911kongstenestemennene1
569938landskapslovene16
569898lenkegjengane1
569918lenkeslavane1
569939liberatas1
569922løysingen1
569916ministeriales2
569906osmanane60
569903plantasjedrifta2
569897plantasjesystemet2
569921rikdomssjiktet1
569901sivilisasjonsnivå1
569931skuldarma1
569944slaveeksperten1
569933slavejustis1
569929slaveopprøra1
569909slaverekkene1
569895slavesamfunnet2
569926sosialstrukturen2
569899stadieteori1
569894stadieteorien2
569882statsutviklinga1
569932straffing9
569878sydstatane1
569905tenesteoppdrag4
569910tilinkjegjerast1
569927timoteus36
569876trelldommen1
569886trælebinde1
569880trælehaldet5
569935træleretten2
569936tvistemålsrett1
569896urkommunisme1
569925urkyrkja5
569893ursamfunnet2
569900utviklingsoptimistar3
569937valdsmonopolet1
569908vesiren1
569930vestamannaøyane1
569947årmenn1
569912årmennene1