Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2000: Syng stygt — bli statsminister

Kalvø, Are

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-07-31

Av i alt 373 ordformer var 27 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
569717arnstads7
569706aufar1
569719automatkaffi1
569715etikkdebattar1
569707flinking1
569714fotballskjerf3
569729godgut4
569708hovudforskjellen9
569722koffertkasting1
569727koffertkastingskonkurranse1
569726liksomfigur1
569704løkkefotballdommar1
569711menneskerettsspørsmål28
569716outa4
569709pinligare1
569723putre9
569705skjorteermar23
569712titten23
569720trekjepp3