Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1997: Den russiske oktoberrevolusjonen — heller sluttpunkt enn startpunkt

Kan, Aleksander

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-13

Av i alt 459 ordformer var 88 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
569657arbeidaroppstandane1
569645archipelag1
569643autarkisk2
569629balkanstatane3
569630bondebarn8
569660desemberoppstanden1
569628dotterrevolusjonane1
569624dødsvarsel12
569664folkedemokratiske3
569669folkerevolusjon1
569683forsoningsdagar1
569613førrevolusjonære2
569673generalissimus4
569620gorter2
569604grunnfeilen3
569639gulagsystem1
569646gulagsystemet2
569681halvabsolutismen1
569636halvasiatiake1
569610hovudgrunnar25
569640hovudsigrar1
569653informasjonstidsalderen1
569650intervensjonen18
569612kapprustingane1
569637karrikatur6
569671kominternklubben1
569632kominterntrufaste1
569607komsomolmedlem1
569678kraftinnsatsar1
569608krigsdeltakar5
569684leninmausoleet2
569663linjetru1
569688lærepengen5
569661maktområdet1
569615marknadssosialistiske1
569680marsrevolusjonen1
569627metamisjon1
569642middelklasser1
569609militærskole2
569692naturtilsøling1
569631nomenklatura3
569689nygaardvold1
569634nyindustrialisering1
569676nyvenstre1
569667offisersrevolusjonar1
569677omveltingsmånaden1
569621pannekoek2
569686postsosialistiske1
569635postsovjetiske2
569651produkttilveksten1
569656proletært12
569687realsosialistiske2
569641samfunnn1
569616seinsosialistiske1
569626sigersinntog5
569679sosialiste1
569674sovjetarmeen1
569648sovjetborgarane2
569666sovjetmodellen1
569655sovjetparentesen1
569649sovjetsosialismen2
569665sovjetstyresmaktene3
569617superkapitalistiske1
569672thorez3
569638tilsøla7
569647tilvekstratar1
569690tranmel2
569619trotzki2
569685trotzkis1
569618trusfrendane1
569614tsarrussland1
569625ufråkomelege7
569633venstresosialistane1
569623verdskapitalismen1
569654vrengebilete3
569606åttiårsminnet1