Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2002: Attrå utan grenser?

Jakobsen, Kjetil

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-26

Av i alt 360 ordformer var 45 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
569119attråøkonomien1
569089billiege1
569074braksuksessen9
569105byttesituasjonen1
569098dataporno1
569086denneglobalisering1
569082fiksjonspersonane1
569118forhandlingsromma1
569114fortaldt1
569093frigjortfrigjord1
569094førestillingsverdførestellingsverd1
569087gjennomsnittseuropear1
569097gjennomsnittsmannen10
569109globaliseringsprosjektet5
569115globaliseringsvisjonen2
569078grenseflytting3
569104gruppereise7
569102gummihanskar10
569111kaleshnikovar1
569117kulturbyråkratiet3
569107livsambisjonar1
569085medietalen1
569110nyterrorismen2
569077omsom5
569106pengetrengjande1
569116ppolitiske1
569083realitetsfjernsyn1
569079referensiell4
569096seksualakta5
569081seltd1
569113sexthriller1
569108sexturismepanegyrikk1
569103sjekkespelet1
569092skrømtaktig1
569091stemmaen1
569076velsigningarvelsigningane1
569088villiege1
569095yrkessituasjonen1
569084åndsfattige3