Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2001: Om marxistiske indianarar, kløyvde tunger og ei dårleg historiebok

Hustad, Jon

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-06

Av i alt 740 ordformer var 111 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
568537aastad52
568464allmennheten42
568524arbeiderklassa1
568519aristocratic1
568530bakgrunnsdelen1
568513bakgrunnskapitlet1
568534bakgrunnsopplysningar6
568496borgerene1
568528brødprisene1
568551danningstradisjonen8
568552danningstradisjonens1
568547danton6
568533delkapittel3
568557editon1
568521embetsstillinger1
568452fagkollegaer4
568456fagkritiske3
568553fagperspektiv1
568550fayette3
568480fellesnavn1
568509ferdigvareprodukjson1
568525forarmet10
568539formidlingsglede9
568531fortolkingsteori1
568475fortolkingsteoriar1
568532fridomserklæringa1
568512føderasjonserklæringa1
568543gentry3
568497gjenytelse3
568460godkjenningsansvaret1
568457godkjenningsstempelet1
568518handelsborgerskapet1
568501hindringene10
568482historieskule2
568454historieverka7
568510hjemmemarked6
568467hovedmomenter4
568488hovudsvaret3
568481idealistane\liberalarane1
568546idébaserte3
568499idédrivne2
568504indianarbolken1
568503indianerene1
568544industrialiseringen7
568540industrioppstarten1
568490innleiingsdel2
568558january3
568463kildearbeid1
568556kjeldstadli39
568461kjelstadlid1
568508kolonienes1
568502koloniområdene1
568527kornmangel9
568511krigsutbrottet1
568542lavadelen1
568479liberale\ideale1
568536libæk11
568458lærarstabar1
568451lærebokkritikk4
568459lærebokkritikken1
568548marrat1
568506merkantilistiske19
568493naturrettar1
568549necker4
568462nærsynthet2
568487omveltningene6
568494opplysningsfilosofar2
568477pigast1
568520recapture1
568491ressurstilhøva1
568484ressurstilhøve1
568485revolusjonenes2
568498revolusjonskapitlet1
568515revolusjonsutbruddet1
568486samfunnsendringer3
568554samfunnshistorie3
568465sammenfatninger1
568507selvforsynte3
568453skuleblad14
568516standsforsamlinga1
568514statsfinansene7
568522storborgerne1
568466synteser1
568523tollgrensene3
568500underkapitlet10
568505urfolkproblematikken1
568449utelatast25
568450vadesteinane1
568472verdensdelene4
568541verdenshistorie24
568489verdshegemoniet1
568483wallerstein4
568529årsaksforklaringar12