Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1997: Bildebruken til Tarjei Vesaas

Høystad, Ole M.

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-13

Av i alt 1105 ordformer var 205 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
568244aestheticus1
568174agerte16
568349allmenngjerande2
568248almenmenneskelige2
568305alogiske1
568218analysedøme1
568246anschauungsformen1
568281argumentasjonslæra1
568172atombombediktet1
568227avstandslaust1
568185baumgartners4
568341besinninga1
568264bestemmeleg1
568275bildediktar1
568325bildeproduksjon2
568164bildesansen1
568162bildeunivers5
568177billedlige1
568241boghs1
568239bombardementet17
568298bornscheuer1
568320commomplaces1
568313commonplace1
568296commonplaces2
568243communis18
568154diktarfantasien2
568153diktartype3
568180djuppsykologiske4
568354doggvåt6
568323draumliknande2
568301einbildungskraft1
568238einskapskjensla3
568230einskapsopplevinga11
568326erfinden1
568179erkjenningsforma1
568306erkjenningsmåten1
568166etterprøvast30
568302evidens27
568228evident5
568315favorittbiotop1
568350fellesoppleving5
568297fellesplass3
568330fellesplassar2
568251fellessansen2
568311fellesstader2
568318ferdesmenn3
568345formrefleksjon1
568187formålsrasjonaliteten1
568257fornuftas8
568236forstandens3
568247forstandskategoriar1
568274forståingsramma3
568209følgjestrengt7
568178førestellingsevne1
568265førestellingsmønster2
568270førestellingsmønstra2
568256føromgrepslege1
568234førverbal1
568300gesellschaftlichen1
568259gestalt12
568332gjenopplevast3
568351grenseoppløysande1
568197grunnmodell2
568201grunnstrukturar2
568333gudenåda1
568344hemmingane1
568176hovedlinjer5
568169hovudgenren1
568331hugmåla1
568294innhaldstopoi2
568295innhaldstopos1
568293innhaldstoposen1
568328inveniendi1
568193jungs3
568237kinestetiske2
568245kjensleoppleving1
568262kommunikere1
568312konnotasjonsfelt1
568329konstruksjonsprosess1
568271kulturenga3
568159kvardagstale7
568263kvardagstalen7
568289landskapsbilda8
568267landskapskildringane1
568220lattergest1
568339levitasjonen1
568285litteraturforskningen2
568316ljåslåtten6
568291lomane7
568338lyftinga3
568357lørdagskveld22
568334medriving2
568343medrivinga1
568183medvitsprosessen1
568322meiningsgrenser1
568321meiningssystemet1
568278metaforteorien1
568272morgondogg19
568356morgonenga1
568223morgonvåte5
568194muschg2
568358nattefriarar1
568233naturestetikken1
568258natursansinga1
568348naturskildringa3
568308ningsberande1
568346objektverda7
568240opplevingsfellesskap1
568317ormediktet1
568273overgangsfasane5
568231persepsjonsteoretisk1
568157personlegdomstype3
568277poesilæra2
568216poetikkens1
568255prekonseptuelle1
568181primærprosess2
568184primærprosessen16
568189primærprosessens3
568253præges1
568235reseptive1
568232sanseteoretisk1
568182sekundærprosess1
568186sekundærprosessen6
568212sekundærprosessens3
568242sensus7
568226sløsande7
568252struktureringen6
568353sundagsnatta7
568222svevnens3
568155symboldiktaren1
568217synekdoke3
568168tankebilda1
568335tankestreken6
568215tautologiske2
568158tilknept10
568165tolkingsposisjonane1
568299topik1
568327topikk6
568280topoi7
568279tropar8
568167tropikken3
568276tropos7
568219tungerekking1
568173tungetaledebatten3
568206typeteorien2
568337ungbjørk13
568266utkrystalliserte8
568290utveljande5
568196verdsaltet1
568195verdsoppleving1
568200verdsopplevinga3
568309vesaaske1
568314vesttelemarkingar4
568224vikker5
568292virrvarr8
568340vitalistiske14
568249åndsevner12
568202åndstype2
568205årsaksforklaring9