Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1998: Gammelmodig Nyre-alisme

Holsen, Sjur og Zahl, Jan

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-07-09

Av i alt 450 ordformer var 41 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
568149amokløpende1
568115atterhaldslause2
568123bereknar42
568138biljardkula1
568131boktungt1
568124botnsolide19
568121debattliv1
568126fiksera3
568147folkevandringene1
568125gledestund5
568140handlingsmoglegheiter2
568137himmellekam8
568144høyrefløy2
568136inertia8
568117kullkameraten2
568132livsfiendskap2
568142neoliberalistisk1
568122nymoralistisk2
568148oversvømmet13
568141røyndomsbilde3
568130samfunnsopportunistane1
568152samtidopportunisme1
568116samtidsopportunistane1
568113samtidsopportunistar5
568114samtidsopportunisten18
568150samtidsresept1
568120sjølvrøkt1
568119sjøvrettferdige1
568145sosialdemokrater11
568133stammefellesskapet1
568134stereotypiserast1
568151taskenspel2
568118tenknings1
568135tilkjenna8
568139utdanningsgenerasjonen2
568146vognborg1
568143xenofob1