Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1998: Skulen og den teknokratiske freistinga

Hellesnes, Jon

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-06-09

Av i alt 782 ordformer var 98 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
568047avleier9
568108dahllöf1
568048dahlöf3
568084ekspertrollene1
568097elendiggjeringa1
568106elevaktiviteten1
568093evalueringspress1
568086fagmenneske6
568014feilplassere2
568107floskelstafetten1
568076formlaging1
568087førprogrammert2
568082gagné1
568053genomförande1
568072granskingsmiljøet2
568089incentiv55
568069informasjonsomsetting1
568015ingeniørfaga3
568031instructional1
568024intersubjektivt2
568090kollegialt37
568022kommunikasjonsproblema3
568068kybernetikken3
568055läromedel1
568073læreemna1
568098læreplanene4
568059læreplanmål9
568101læreplanmålene1
568029læresteg1
568060læringsmål24
568061læringsmåla6
568088lønnsopprykka1
568025maktorden1
568019maktutfaldinga1
568012motstandsfør6
568063målemetodar23
568050målen2
568065målnåinga1
568030målrasjonelt2
568099målstyrende1
568092møtepress1
568058nls28
568078objectives3
568100opplæringsløp8
568066opplæringsprosessen2
568064opplæringsteknikkane1
568103oppsedingsresultatet1
568042pedagogiken1
568026produktevaluering1
568054produktion14
568085proletariseringa4
568096rapportskriving6
568091resultatoppnåing13
568057rettleiingsheftet12
568016samhandlingsproblema1
568081schleh1
568071spiselig16
568027styringstiltaket1
568051styrinstrument1
568041synkroniserad1
568043sysslar5
568017teknokratiet3
568104testobjekta1
568095tilleggsbøra1
568045tillämpning1
568102tilpassingspresset1
568109uddannelsesteknologisk1
568110undervisningslære2
568040undervisningssekvensen1
568032undervisningsteknologi3
568052uppläggning1
568036utbildningsplanerarens1
568046utbildningsteknologi1
568034utdanningsprosessen1
568074utdanningsteknologane2
568033utdanningsteknologi4
568028utdanningsteknologisk2
568013utdanningsteknologiske5
568039utformningen2
568044utveckling5
568094vanmakta8
568105verdiholdning1
568062vurderingsforskrifta2
568056värderingen1
568038ändå2
568070åtferdsendring8