Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1998: Synsarar på attføring

Haram, Arnfinn

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-06-23

Av i alt 822 ordformer var 123 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
567935aarflots13
567924alminneleggjort5
567921analfabetstadiet1
567914antifanatismen1
567954apofatiske5
567968barnedåpspraksisen1
567925bokhandlarhyllene2
567928certainty1
567997debattopplegg4
567894dominante22
567889dominikanarordenen6
567958etoset1
567899familieetikk1
567985filosoferande9
567992folkeoppsedarar1
567987folkeoppseding1
567974folkereligionen2
568005folkeutgåva2
567907formingskrefter1
567979forsnevring1
567972fritidskristendomen1
567944fullnaden3
567919galleriverksemd1
567933gamlemerra2
567984gestalting1
567950gudsstaten6
567945heraklitisk1
567934hesjestauren5
567922hevdinga6
567952holon5
567978hovudgudsteneste4
567930husdyrutgåva1
567926hyllemetrane7
567905identitetsforming3
567948ideologiserte3
567890idédebatt2
568001idéformidling1
567965inderleggjord2
567900informasjonsfolk9
567937inopportunt1
567910irreligiøse1
567983iscenesetje4
567913kakkelomnar9
567953katafatiske1
567947katolisitet1
568010kommisjonsregi1
567988kristendomsopplæring3
567896kristenvalør1
567911kvitmåle1
567975kyrkjekristendom2
567973kyrkjekristendomen2
567938kyrkjepolitiske6
567931legerast2
567932liberaldemokratiske7
567942livsoppleving8
567902maktinteresserte1
567897marknadsfridom1
567893mørkemannsregime1
567976nattverdsfeiringa2
567908occidente2
567989ombodsordningar7
567943oppfiksa1
567970oppfriska11
567916opplysarane1
567955ordenslivet2
568000ordstyrarar9
567891osteklokka9
567963pietatis4
567999pluralisert1
567895politikarmiljø1
567936pontifikat1
567888postulant1
567996postulere14
567995registreringsprosess2
567977religionsforma3
567903reorientere7
568002samfunnsfeltet1
567981samtaleposisjon2
567912sidealtara1
568011skinnsekker2
568004skulemeisterpreget1
567967sundagsfeiringa1
567982tankepoliti2
567998tentativt9
567941tidstolkinga1
567939tillempingsverdi1
567946tradere2
567901trendekspertar2
567940trivialismen1
567957trusforma2
567961truspraksis2
567917trygdeordningar32
567929tryggingsrutinar6
567959uhaugianske1
567918utanlandsturisme1
567964vekkingsrørslene4
568006verdidebattens1
567980verdiforminga1
568009verdipåverknad1
567956villhonning4
567920wissenschaft6
567927zygmund1
567990åtferdskampanjar1
567923åttitalsfenomen1