Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1998: Metamoralismen i vår tid

Hansteen, Hans Marius

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-06-19

Av i alt 577 ordformer var 65 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
567881dagheimar9
567856defectissimum1
567851delrasjonalitetane1
567857desillusjonismen6
567865desillusjonist1
567837differensiera9
567835differensierer7
567849einskapsvisjonar2
567823estetisme6
567859estetismen5
567861estetisten1
567838evaluativ1
567882fjernsynsunderhaldning2
567884forgribes1
567848fornøktring1
567842frigjeringsstrev1
567825frommare4
567887guruglupingen1
567844haldfør2
567850heilskapsvisjon1
567870interrasjonal1
567854interrasjonale2
567869karakterbrest2
567863kategorimistak7
567866kategorimistaket1
567885konstituerende4
567824livsverdsrøynsle3
567876logien1
567880meiningshorisonten1
567822metamoralismen1
567872moderniseringsforteljing1
567845moderniseringsteorien6
567855modernitetsteorien2
567836oversetninga27
567831overtydingsmiddel2
567840prosjektkarak1
567874rasjonalitetsformene1
567832rasjonalitetsformer3
567839rasjonalitetskrava2
567827samfunnsfilosofi2
567875samfunnspato1
567877samfunnspatologiar1
567843samtidsforståing2
567879samtidsvisjonen1
567858scientismen3
567873sentripetale4
567834sieringslæra1
567828sjelsevnene2
567864sosialhygieniske3
567830spørjemåtar4
567841teren2
567868tilrådelege13
567829topikken11
567826tredelingane1
567862uestetiske2
567886uhyrlighed2
567852ulikearta2
567847verdisfærane1
567860verdisfære1