Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2002: Arne Garborg og kristendommen

Gjerdåker, Jon

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-28

Av i alt 1090 ordformer var 109 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
567362anfin9
567352atterløysingslæra1
567316autoritetsprinsippet3
567311avstengjingstanken10
567312barndomstrua1
567344barnehug8
567318boksoger1
567302dagbokforfattar2
567388dogmekritiske1
567375efesarbrevet3
567313erkjendelses5
567384farisearen6
567371fordunklet2
567346fullklår2
567374galatarbrevet8
567315gjennombrud1
567402griskskap2
567309grunnkjelda4
567405gudsfornekting1
567398gunleiksrud43
567383handlingsevner1
567332handlingsretta30
567325himmelsong1
567298hoveætta1
567407hovudlæraren8
567394individualetikk2
567396individualetisk2
567306inngjerd27
567341israelittiske3
567373johannesevangeliet11
567331kapitaliserte38
567305kondenseret1
567326konfesjon9
567386kristendomsforståing21
567336kulturberaren10
567323kvardagskristendom4
567329kvernhusheia2
567307kyrkjetru15
567340livslære6
567403livsmakt4
567376lutheranere1
567319lækjarhanda1
567404mammondyrkinga1
567348mammonsveldet1
567321minneorda20
567378moozomdar1
567301målkunstnar2
567350nikea7
567339openberringssoga2
567370oppstandelsestroen1
567358opstanden1
567345ordstas8
567299ovanom74
567322overflatekristendom1
567338overmålingar2
567356paaskepreken1
567399pengedyrking1
567389populærvitenskapelige4
567359påfund5
567314reflektionens1
567385religionsforskinga1
567303religionskritikar2
567317religionsspørsmål2
567380rettferdiggjord19
567381rettferdiggjørelseslæren1
567335rundschau4
567351røystefleirtal4
567324salmelinjer1
567353satisfaktionen1
567342sjåglas1
567310sjølvverjingsdrifta1
567343stjernetåkur1
567349syndtilgjeving1
567391trusunivers1
567397tyning26
567334tägliche1
567308tålsemd4
567365usolidariske2
567400verdinivellering1
567382øvrighetsfrykt1