Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2001: -ei leikegrind for sjølvoppnemde gidar

Gaare, Odd

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-14

Av i alt 704 ordformer var 201 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
567099allmennfagklassar1
567136allmennfagutdaninga1
567098allmennfagår1
567132andane6
567118antiakademiske1
566970argonautar1
566977atahualpa1
567156atterkoma14
567057autodidaktiske1
567063autonomitenking1
567018autonomivisjonen1
567158autoriativ1
567004autoriative1
566965biblioteksbygging1
567085biologilektoren1
567080byråkratstillingar1
566990danast1
566986daningsideal1
566998daningsomgrepet1
567002daningsoppgåve1
566992daningspilaren1
566993daningstanken1
567071dauvhøyrtmonologar1
567123dissentarloven1
567016elevstyring6
567017elevval2
566966embetsmannsstaten58
566996etterkrigstidssamfunnet1
567061fagautoritetar1
567125fagformidlingsoppgåva1
567055fagkompetente1
567128fagorienterte1
567087fagtur4
567102fagutdaninga1
567042feiltenkinga1
567010formalkunnskapen2
567003formidlingsoppgåve3
567059forseintkomming1
567038frifylket1
567022geografilæraren2
567001gymnaslektorar2
567151handvåpna1
567111harmoniseringstenking1
567084heildagsprøvar1
567163heteronym11
567113hovudsetninga9
567116industrifagleg1
566995industriteknokratiske1
566976inkaen12
567130inkagull1
566981inkaindianarane3
566980inkariket6
566974inkaverda3
566964innovasjonsarbeid6
567150kaoskapitalismen1
566982kaoskrefter5
567019kateterautoritetar1
567065kjerneoppgåva4
567046klasseromslæraren2
567088kontortenkjemåten1
567033kopiarka1
567083kritstøvet1
567144kulturskapning1
567013kunnskapsautoritetar1
567056kunnskapsautoriteten1
566999kunnskapsformidlinga9
567009kunnskapskatastrofe1
567082laudabelt2
567000legitimasjonsbevis2
567040lekseuvesenet1
567078lektorkompetanse3
567025lioteket2
567051lærarrettleiinga3
567050læreboklærar1
567045lærerrolla3
567048lærerstemme1
567049lærerstemmen1
567020læringsparodi1
567062læringsprosessane7
567023læringsprosjekt4
567058læringsprosjekta2
567060læringssituasjonen4
567095lærlingkontraktar2
567092lærlingplassar74
567104lærlingproblemet1
567077lønnsstigen6
567121medprodusentar2
567154mentalskjoldet1
567014nedbrytingsprosessen6
567119nedbrytningsprosessen1
567165nedtegnet1
567074nomos2
567043norsklærebøker2
566972nulevende8
567066nyinkvisisjonen1
567120nyrasjonalitet1
567122nyrasjonaliteten1
567075nyregimet1
566987nytteorienterte3
567007omkalfatringar1
567008omsorgsfelt2
567070opplæringslover1
567105personelluthungra1
566978pilaren44
566979pizarros4
567089planleggingsdagar7
567162pyrenéarhalvøya1
567091påbyggingsstudiet3
567101påbyggingsår10
567110påbyggingsåret7
567107realkompetansetanken1
567090rettleiingspedagogikk1
567073rettskrevjande1
567094rettsnorma2
567096rettsrammene1
567131råstoffar1
566971sannsynsstruktur2
566973sannsynsstrukturen2
567064sivilisasjonstrev1
567076sjølvkjenslene2
567097skuleeigarane52
567157skuleomgrepet1
567147skuleproblem9
567135skulereformvedtak1
567152skulestandpunkt1
567039skuleutviklarar1
566969skuleverd1
567159skyttargravpoesien1
567139sluttsetningar1
567106snarvegsalternativ1
566985studieretningsverda1
567126støttepiller1
567127svigt10
567068svilukta2
567112systemstrukturar1
567149teknodop1
567037tekstdøme1
567115teorifag6
567032tilleggsopplysningane8
567054tleiing1
567006tonomi1
567138toren8
567140tractatus16
567011tradisjonskontinuiteten1
567134trendmedvitne6
567069umyndiggjeringa2
567108underkjenninga1
567036undervisningsfaget1
567012universitetsutdana2
566991utdanast1
566994utdaningsbehov1
567041utdaningsdirektøren1
567079utdaningsgrunnlaget1
566967utdaningsinstitusjonane2
567093utdaningsløpet1
566988utdaningsmål1
567086utdaningssjefen1
567072utdaningssjefskorridorar1
566997verdirelativiteten1
567133verdskollaps1
567129verdsrike14
567153vulgærsamfunnet2
567100yrkesfagklasse1
567103yrkesutdaning1