Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1998: Nynorsk — bruksmål eller leikesak for filologar

Faarlund, Jan Terje

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-07-10

Av i alt 542 ordformer var 40 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
566194arkitekturvern1
566189assimilasjonsprosess1
566192austlandsdialektar3
566164bokmålsk2
566173eksistensforma5
566188endringstendensar4
566170fonologi55
566171grammatikkbøker2
566165innlært12
566161katalanar1
566168kulturbestemd1
566156leikesak2
566187lydutviklingar2
566162mållover3
566160målorganisasjonar3
566193målrøkt2
566158nynorskkurs7
566185nynorskstandard1
566183omgrepsfelt1
566196prestisjespråk4
566163rettskrivingsform1
566167samfunnsaktivitetar5
566182skriftstandard1
566174skriveteikn1
566175skriveteikna1
566157sommarskolen2
566166spedbarnsalderen10
566172språknormeringsorgan2
566169språkplanlegging128
566159språktilbodet1
566186stilvariantane1
566184stilvariantar1
566191tonelaget38
566195tospråkssituasjonar1
566180verbalpartikkel2