Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2000: Kristen Holbø — i samtid og ettertid

Brekketo, Birte

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-07-17

Av i alt 726 ordformer var 99 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
565980aarrække3
565928abruzzerne6
565947begynderstadiet1
565909betydet2
565906bondegutten1
565930bondepiger1
565892brekketo1
565958brunlige2
565925civita21
565950confetti5
565953dommedagsbillede1
565961dristighet3
565911efterlikning2
565986einskildverka1
565938ettermiddagsstemninga1
565916fargeklangar5
565936fargeskalaen7
565922fargetonane8
565977farvemagt1
565956figurernes1
565952folkestimmel5
565981fordybet3
565960formernes1
565937formkomposisjonen1
565988framstegsvennleg2
565965fuldendt10
565970gallerisamlingane1
565975gehøret5
565964gjenopstaat1
565985godskriven8
565931graavejr1
565962greben8
565944heimstadmålaren2
565891holbø79
565894holbøs10
565951hvirvledes1
565946independentudstillingen1
565945independentutstillinga2
565907indgroet1
565987innovasjonslyst1
565912kjenslevalørane1
565919krysslagde2
565897kunstnargrillene1
565893kunstnarvenene3
565984landskapskunst8
565989landskapsmålarane5
565923landskapsmåling4
565959lufttoner1
565973lødigare3
565948manierede1
565957mattede1
565972meistermålarane1
565932misundelsen2
565978monumentalitet6
565969museumsdørene1
565915målarfaget2
565927målarkarrieren2
565905målartekniske3
565942målestil1
565976måleteknikken1
565943naturfolks1
565982naturfølelse4
565904naturmåleri4
565900nyborne6
565939nyromantiske13
565979opfatningen3
565955overblik5
565920penselbruken1
565968peterssens12
565949prikkmanien1
565917raudfiolett7
565902røyndomsillusjon1
565934saas3
565910samvittighedsfuld4
565935sceneriet5
565896semesters3
565983sjodalsvatn1
565918sjodalsvatnet2
565974sjølvfornying15
565966skjønhet6
565963snævrende1
565921sordin9
565903stemningsmetta3
565940stemningsmåleriet5
565954støvskyen4
565933tegnede11
565898tegneskole2
565908tradisjonsmæssige1
565895tviksam1
565901uttrykkspotensial2
565967vitneskriv1
565914zahrtmann23
565913zahrtmanns3
565924 i13