Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2000: Naziyngel på nasjonaldagen

Borge, Baard H.

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-07-17

Av i alt 601 ordformer var 47 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
565843befalselevar1
565883bortvising196
565889brennemerkinga1
565867hafsten4
565863heimefrontkarar1
565879heimeoppgåvene1
565845hornblåsarar2
565871jernport7
565859jubelbølgje1
565860jubelstemninga1
565848korsom12
565844krigsgravstader1
565866krinsfengslet2
565870landssvikfangane1
565884landssvikfangar1
565868lærarforeldre1
565854medieutspelet1
565856motstandsfolka4
565887naziungar1
565876naziungen1
565852naziyngelen1
565888okkupasjonserfaringa1
565885samarbeidsfolk2
565875skoleklassane2
565861skuggebarna1
565851solskinshistoriene1
565873spyttinga11
565872spyttklyser9
565878svartebørsen25
565877svenskesuppe3
565886tyskarhatet2
565882ureglementerte20
565869utanomrettsleg5
565847veteranforeninga1
565864vettskremde12
565846æresvakter4