Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1998: undergangsstemning og overtru

Brunstad, Paul Otto

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-06-23

Av i alt 1073 ordformer var 104 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
565801alminneleggjorde1
565808anyone12
565760appetitus1
565827avmystifisert4
565826avsporingane1
565770avtek17
565824avteologisering1
565825avteologiseringa1
565803barbarie2
565813boredom1
565756divertissement1
565757divetissement1
565835djupneperspektivet1
565830dogmatikkane1
565786eksistensialisten1
565823ekstaseliknande1
565771ekstremitetar3
565748ennui4
565836ennuiet1
565742fagteologien1
565814flagellantar4
565819foggy4
565753forlatthet1
565751fornøielser5
565800framvisingar3
565744futurologar1
565758gjengløymde4
565763grenseerfaring3
565785grenseomgrepet1
565743grunnkonsepsjon1
565783hudfaldane6
565822hymner16
565752intetethet1
565795keisemdas1
565749kjedsomhet9
565777kjøtkrokar4
565790knivstikket6
565797knugande11
565815kolossarbrevet2
565741kontekstualisere3
565798korrumpering7
565805kunstnarslagorda1
565817lidingsfrie1
565765liminal1
565764liminalerfaring3
565766liminalerfaringar1
565747livsstemninga1
565787livstrøyttleiken1
565804lénnui1
565754menneskesjelen2
565799moteframvisingane1
565811neglicence1
565841nykrog1
565776obduksjonsbenk1
565821occult1
565791oppskorne28
565812organizers1
565802plutot1
565794pogo13
565828presteideal1
565829proposjonalt4
565807prærieby1
565820realm3
565833realterast1
565773recycling3
565837risikosonen22
565792risikosoner1
565768rock´n2
565788rocquentin2
565834røyndomsfortolking1
565739sjelesorga13
565740sjelesorgpraksisen1
565738sjelesørgjaren6
565745sjukdomsliknande1
565816sjølvtilfredsstilling2
565779sportsblad1
565838stilutvikling1
565840suburbia´s1
565769terskelfunksjon2
565774thats3
565755that´s2
565796tilbedde1
565761tilbodsdiskane1
565842totemfigur1
565762tristheita2
565746underhaldningstilbod13
565818underpunkt36
565784ungdomsserien2
565759utilfredsheit1
565750utåleligere1
565789uutseieleg5
565810welling1
565832åndskrefter2