Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1998: Svart engelsk

Brunstad, Endre

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-07-10

Av i alt 901 ordformer var 124 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
565727adopted5
565648aksjonsart1
565721approach14
565720arbor7
565694asiatarar2
565654avstandsmåling7
565733backyard4
565638befo1
565716bev13
565681børnenes53
565719commitment11
565732controversy4
565702correlates1
565724cresskill1
565704diachrony3
565635dillard2
565705diversity23
565613ebonics41
565624ebony2
565663engelskar1
565669engelskkunnskap2
565686engelskopplæringa2
565651engelskvarietetar1
565708ethnicity3
565735examiner5
565628faircloth2
565621forklåringane11
565722gadsden1
565662ghanesisk6
565709hanover10
565646hjelpeverbet24
565729hornberger3
565715inflection3
565670kaleidiscope1
565672kaleidoskopet1
565631kantonesisk5
565616karakterfastsetjingane1
565699koloniundertrykking1
565629kongresshøyring1
565641konsonantsamband39
565683kontrastiv8
565658kreolspråk8
565620labov24
565627lauch3
565618lesekunnskap12
565725lsa1
565637lydforskjellar1
565689lærarorganisasjonar6
565678morsmålsstøtta1
565640mow1
565707multilingualism1
565701myhill4
565633målgransking13
565649nyanserik5
565718objectivity6
565700oppspaltingstendensar1
565688overgangsundervisning1
565674palo12
565625phonics2
565713phonological2
565657pidginspråk7
565650poengterast6
565684proficiency1
565673ravenswood1
565712reactions4
565619rickford6
565703sanckoff3
565653skjønnsspørsmål5
565617skuledistrikt17
565636smitherman3
565730sociolinguistics6
565734sociolinguist´s1
565687språkdominansen1
565634språkhistoriske38
565652språkstrukturelle4
565632strukturlingvistiske1
565682talemålsgrunn1
565736talkin1
565737testifyin1
565626tired7
565679undervisningstiltak2
565706usage2
565644ustemt41
565643ustemte40
565697utgruppe4
565642utlyd15
565728variation4
565647verbforma6
565696verdsposisjon1
565717vernacular5
565710wesleyan2
565655 dersom1