Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1998: gjete kongens harer

Borge, Bård

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-06-18

Av i alt 1158 ordformer var 101 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
565549analysereiskap5
565575avideologiserte1
565605bokförlag3
565596democracies2
565592demokratisynspunkt2
565587demokratitradisjonen1
565585eisaksrørsler1
565607embetsmannsstatens14
565531fegata1
565543forklaringsmodellane7
565518frikopling4
565519frikoplinga10
565515førkrigsleiarane1
565579gruppeidentitetar3
565533harene1
565534harer15
565583heilfrelste4
565532heimehagen3
565556høgrekvinne2
565547identitetskjensler2
565589idiotisering3
565588individbaserte4
565586individualiseringsprosessen1
565577indremisjonspreget1
565558informasjonskanalar24
565536kelege1
565573kirchheimer3
565554klasseidentiteten1
565602komparasjoner1
565567kvalitetsmedvitne10
565599lapalombara1
565570lazarsfelds1
565562livsbiografi1
565564livsstilsformer1
565548lojalitetskjensler1
565601makropolitiske1
565538mediainstittuttet1
565550middelklassekultur1
565576middelklasseveljarane1
565557mobiliseringspotensial1
565516okkupasjonssåra1
565591opinionsdannar7
565546partiidentitet8
565571partiidentitetar1
565582partimeny1
565565partisympati5
565581partisystem12
565584partitilhengarar1
565610proletarers1
565593rentemarginen25
565606ryssevik13
565545sektortilknytinga1
565552serviceyrka2
565541skiljelinemodellen5
565563smaksretningar4
565598sosiologikongress1
565603statsvitenskapelig5
565522stemmesetel14
565555subkulturane8
565580tilhøyrskjensle1
565551utdanningsbakgrunnen12
565590valduellane1
565523valfunksjonærar42
565609valgtrend1
565529valsendinga4
565568valshow1
565544valstatistikken12
565569valstoff6
565560valåtferd6
565561valåtferda1
565574veljargruppene7
565578veljarmassane1
565540veljarovergangane2
565559veljarpreferansane1
565517veljarrørslene3
565566veljartypane1
565514veljarvandringane4
565513veljarvandringar3
565530veljaråtferda10
565539vinglinga12
565600weiner18
565553yrkesidenti1