Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1998: Gylfkrise i vekkingsdemokratiet

Bakka, Pål H.

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-07-09

Av i alt 851 ordformer var 90 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
565391absolutistisk3
565403augustinske2
565387backs1
565366bakrunn5
565379balletak1
565421blodhemnretten1
565385cancerman1
565451dimetralt1
565433direktedemokratiet1
565409drapsrate1
565408duty25
565371egalitarianisme1
565450embetseiden3
565386fleirtalstyranni3
565420fredsplikt4
565394gamaleuropeiske1
565365golfkrise1
565390grafsande2
565372gylfkrisa4
565362gylfkrise2
565437heterodoksien1
565384hofstedt1
565446høgakting4
565438identitetsberaren1
565444imperiestruktur1
565429individualmoralen1
565404jubileumsepisoden1
565402kjerneinstitusjonen2
565378kongressfleirtalet2
565374kontinentaleuropeisk1
565396kontraktuelt1
565376kulturspesifikk1
565383kvinneorganisasjonen8
565398lipset2
565435lukkesmed4
565393maktdelingsprinsippet18
565415manndrap14
565414manndrapet1
565411mannsbot1
565382mannsgris1
565367massedemokrati2
565381massedemokratiet3
565370massedemokratiske3
565364mcdonaldisering3
565399mellomalderrot1
565397monokrati1
565380mudracking1
565442mytologisert4
565410naudverjedrap1
565418naudverjerett2
565406naudverjeretten6
565434opplysningstidsskepsis1
565405opprørsretten1
565417parlamentsvedtak2
565388partiklientilisme1
565436pilgrimfedrane1
565400pilgrimsfedrane4
565395polyarki2
565439postrevolusjonært1
565431predikantpolitikarar1
565428predikantpolitiske1
565441presidentembete3
565445reifisert1
565413rettshistorikarar2
565368revivalist1
565423revolusjonsromantikken4
565422romarrett13
565447salatbolle3
565407sedvanerettsprinsippet1
565448sektmedlemer1
565440sivilreligion1
565392societies15
565373spesialetterforskar5
565426statskyrkjelege7
565443symbolteologi1
565432tobakksrøyking14
565424ugudleg23
565363vekkingsdemokratiet3
565452vekkingsdemokratisk1
565449vekkingsdemokratiske2
565430vekkingspolitikk1
565427vekkingspolitikken2