Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 2000: Ettertankar om sentrum og periferi

Aareskjold, Solveig

Det Norske Samlaget, Oslo 2003-08-04

Av i alt 610 ordformer var 52 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
564765agrarromantiske1
564796arealkrevjande43
564770barbarkongen2
564781busemann8
564757bygrekarane1
564774bykjernane3
564783distriktskunst1
564784distriktstkunstnarane1
564794eldstesøner1
564798estetikkens6
564751ettertankar10
564793fedregarden8
564763fetråkk1
564802fiksfakseriet1
564789fordøya30
564771formalismen13
564769friksjonslaust5
564791gjenspegla21
564760godsherren10
564799griskokk1
564758jordarbeidarane5
564801keisardottera2
564755komiserien8
564767konfutsianar1
564775krinsing3
564786kunamna7
564782kunstskjønnarane1
564795kvinneoverskotet11
564788lamberseter3
564776langtekkelege7
564759liveigenskap11
564772læreinstitusjonane2
564803musikkmaskinar1
564797måltrolla1
564764naturfrikarane1
564790odelen73
564778oppsetsig1
564752perif1
564761samtalestund1
564780samtidskunstmuseet1
564766sjeledjupet5
564779smaksdommane1
564754standardfigurane1
564800svinedreng1
564768taosime1
564773trendsettarane1
564777underbygga2
564785urbanitetsnivået1
564787utmarksbeitet14
564792utoversøkande1
564753yndlingsmusikken2